نماد اعتماد الکترونیک

 

گالری تصاویر برگزیده

نتایج آزمون سی و دومین دوره آموزش نمایندگی بیمه زیرنظربیمه مرکزی ج.ا.ایران- شرکت پویا تدبیرتبریز - تاریخ آزمون : 97/08/14

نتایج آزمون دوره 32 آموزش نمایندگی بیمه زیرنظربیمه مرکزی ج.ا.ایران- شرکت پویا تدبیرتبریز -

تاریخ آزمون : 1397/08/14

ردیف کدملی نمره از100 نتیجه قبولی
1 1500183326 69 قبول
2 1381716482 81 قبول
3 1583215670 73 قبول
4 1360563415 61 قبول
5 5070008390 68 قبول
6 1582203946 83 قبول
7 1375765132 84 قبول
8 1699363781 60 قبول
9 1582643751 90 قبول
10 1583459138 78 قبول
11 1570710090 89 قبول
12 1710131391 72 قبول
13 5059933105 69 قبول
14 1653050012 87 قبول
15 1362373516 60 قبول
16 2920374885 50 مردود
17 1380338875 86 قبول
18 1376577887 82 قبول
19 2619682991 47 مردود
20 5079124105 60 قبول
21 4051456161 79 قبول
22 5059673601 70 قبول
23 1381786898 65 قبول
24 2790419477 66 قبول
25 0068429525 55 مردود
26 1450104177 61 قبول
27 1530300681 53 مردود
28 1570080331 44 مردود
29 1710307943 88 قبول
30 1490010734 88 قبول
31 1651763941 83 قبول
32 1360017534 91 قبول
33 1720096961 89 قبول
34 5458923413 84 قبول
35 1374103144 90 قبول
36 1381005251 84 قبول
37 1490166963 80 قبول

بستن

اعلانات

 

 

 

آخرین اخبار دوره ها

آخرین اخبار بیمه


1387 - 1391 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شـرکت پویا تدبیر تبریز می باشد .